Polscy wyborcy zarejestrowani w Szkocji: dane na styczeń 2017

Według ostatnich danych, liczba Polaków zarejestrowanych do głosowania w wyborach w Szkocji wynosi 48 757.

Dane uzyskaliśmy wysyłając zapytanie Freedom of Information Request do 32 jednostek administracyjnych, tzw. council areas, na które podzielona jest Szkocja. Odpowiedź uzyskaliśmy od 28. Uzyskane dane zestawiliśmy z wcześniejszymi informacjami o polskich wyborcach, pochodzącymi z 2016 roku, od 24 councili.

Ogółem odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych z 34 270 do 48 757. Część wzrostu wynika z faktu, że tym razem na zapytanie odpowiedziało więcej councili: poprzednio nie dysponowaliśmy żadnymi danymi z East Renfrewshire (185 osób w 2017 roku), Inverclyde (59 osób w 2017 roku) i

Renfrewshire (1260 osób w 2017 roku). Z kolei dane z Glasgow i Scottish Borders były niepełne. Jeśli wziąć pod uwagę przybliżone dane z tych regionów, wzrost liczby zarejestrowanych wynosi 8 697 osób, czyli ok. 20% (ok. 40 tys. osób w 26 councilach w 2016 roku i 48 757 w 28 councilach w 2017 roku). Jeśli kierować się tylko pewnymi danymi, które zostały nam dostarczone, wzrost wynosi ponad 14 tysięcy, czyli 40%. Liczba zarejestrowanych w każdym z councili rosła przez ubiegły rok szybciej niż w ciągu trzech poprzednich lat, co wiemy dzięki pomiarowi wykonanemu w 2013 roku.

Jeśliby wierzyć danym Narodowych Rejestrów Szkocji (National Register of Scotland), o tym, że liczba Polaków w Szkocji wynosi
86 000
, nasze dane oznaczają, że do głosowania zarejestrowanych jest 56% Polaków zamieszkałych w Szkocji.


Dane z jednej strony cieszą, bo świadczą o zdecydowanym wzroście liczby Polaków zainteresowanych swoimi prawami wyborczymi.

Z drugiej, budzą wątpliwość, czy przybliżone dane o liczbie Polaków w Szkocji pochodzące z National Register of Scotland, nie są zaniżone.

A oto tabela z danymi: