JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH DO PARLAMENTU SZKOCKIEGO?

Po co głosować?

 

Uczestnicząc w wyborach, głosujemy na osoby, które będą reprezentować nasze miejsce zamieszkania w Parlamencie Szkockim – na przyszłych deputowanych do Parlamentu Szkockiego (MSP).

Członkowie Parlamentu Szkockiego decydują m.in. o sprawach takich jak:

 • edukacja i opieka przedszkolna

 • prawo mieszkaniowe

 • służba zdrowia

 • pomoc społeczna

 • turystyka i niektóre kwestie gospodarcze

 • środowisko.

 

Nasz głos ma więc bezpośredni wpływ na warunki naszego życia w Szkocji.

 

Więcej informacji o Parlamencie Szkockim znajdziesz w zakładce Strefa Wiedzy: Czym zajmuje się Parlament Szkocki.
 

Kto może głosować?

 

Głosować może każda osoba wpisana na listę wyborców. Aby zostać wpisanym na listę, należy:

 

 • w dniu wyborów mieć co najmniej 16 lat

 • być obywatelem Zjednoczonego Królestwa, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów lub Unii Europejskiej

 • mieć adres zamieszkania w Szkocji.

 

Więcej informacji o rejestracji znajdziesz w zakładce Zarejestruj się.

 

W jaki sposób można oddać głos?

 

W Zjednoczonym Królestwie można głosować na trzy sposoby. Wybór jest kwestią indywidualną i każdy ma prawo sam zdecydować, w jaki sposób odda głos. Można to zrobić:

 

 • osobiście w lokalu wyborczym w dzień wyborów

 • pocztą

 • przez pośrednika – osobę, która głosuje w naszym imieniu.

 

Gdzie i kiedy można głosować?

 

Osoby chcące głosować pocztą lub przez pośrednika muszą zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem przy rejestracji. Osoby, które wpisały się na listę wyborców i chcą głosować osobiście, otrzymają kartę z adresem i godzinami otwarcia ich lokalu wyborczego. Inaczej niż w Polsce, wybory w UK tradycyjnie odbywają się w czwartki.

 

Co dzieje się w lokalu wyborczym?

 

W lokalu wyborczym wyborca zostaje skierowany do stanowiska, przy którym podaje urzędnikowi komisji wyborczej nazwisko lub adres lub okazuje otrzymaną wcześniej kartę informującą o miejscu głosowania. Następnie otrzymuje właściwe karty wyborcze. Na prośbę wyborcy, urzędnicy mogą wyjaśnić metody głosowania za pomocą poszczególnych kart wyborczych. Takie informacje znajdują się też na tablicach ogłoszeniowych w lokalu. Wyborca sam jednak decyduje, na kogo oddać swój głos.

 

W jaki sposób oddać głos?

 

W wyborach do Parlamentu Szkockiego wyborca oddaje dwa głosy: jeden na kandydata ze swojego okręgu wyborczego i jeden na kandydata z danego regionu. Dlatego też przy głosowaniu wyborca dostaje dwie karty - jedną, fioletową (wg oficjalnego nazewnictwa - "liliową"), do głosowania na kandydata z okręgu i drugą, pomarańczową ("brzoskwiniową"), do głosowania na kandydata z danego regionu. Na każdej z kart głosujemy przez postawienie JEDNEGO znaku "X" w odpowiedniej rubryce. Przysługuje nam po jednym głosie na każdej karcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta do okręgu

 

Liliowa karta służy do oddania głosu na kandydata z naszego JEDNOMANDATOWEGO OKRĘGU WYBORCZEGO.

Na karcie znajdziemy nazwisko oraz imię kandydata, nazwę partii z ramienia, której startuje oraz logo partii. Kandydat niezależny nie może używać żadnego logo. Głosujemy poprzez postawienie JEDNEGO X w okienku przy nazwisku kandydata.

 

Mandat, czyli miejsce w Parlamencie, zdobywa kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w okręgu. Okręgów, a zatem mandatów, jest 73.

 

Karta regionalna

 

Brzoskwiniowa karta służy do odania głosu na kandydata z naszego REGIONU. Na karcie znajdziemy nazwy partii, loga partii oraz maksymalnie do dwunastu słów określających listę. Tutaj głosujemy na partie, nie na konkretnego kandydata. Głosujemy poprzez postawienie JEDNEGO X w okienku przy nazwie oraz logo partii.

 

Z każdego regionu do Parlamentu wchodzi 7 kandydatów. Regionów jest 8. Zatem w sumie tzw. deputowanych regionalnych jest w Szkocji 56.