Rejestracja przez internet - przewodnik krok po kroku

Rejestracja przez internet - gdzie, jak po co?

Rejestracja do wyborów w Wielkiej Brytanii jest prosta i zajmuje zazwyczaj 5 minut. Zarejestrować możesz się jedynie w języku angielskim. Nasz przewodnik po polsku przeprowadzi Cię przez kolejne etapy procesu.

Przed rejestracją upewnij się, że znasz swój dokładny adres zamieszkania, łącznie z kodem pocztowym - usprawni to proces. Nawet jeśli nie znasz swojego kodu pocztowego, przewodnik podpowie Ci co zrobić  tej sytuacji.

 

Jeśli nim dysponujesz, przygotuj także swój numer NIN (National Insurance Number).

Rejestracji możesz dokonać na stronie www.gov.uk/register-to-vote. Pod tym samym adresem możesz również:

  • zaktualizować swoje dane zawarte w spisie wyborców

  • zmienić preferencje głosowania (zadecydować, czy chcesz głosować osobiście, czy pocztowo)

  • zadecydować, czy Twoje dane mają widnieć w ogólnodostępnym spisie wyborców, czy nie.


Gotowa (-y)? Zaczynamy!

 

1. Kliknij w link: www.gov.uk/register-to-vote

Znajdziesz się na stronie, która wygląda tak:

 

 

2. Kliknij w zielony przycisk "Start now".

System przekieruje Cię na pierwszą stronę formularza rejestracji:

 

Musisz tam odpowiedzieć na pytanie, w którym regionie Wielkiej Brytanii mieszkasz: Anglii, Szkocji, Walii, czy Irlandii Północnej. Zaznacz odpowiednie pole (Scotland) poprzez kliknięcie w nazwę regionu.
 

3. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Kolejne pytanie dotyczy Twojej narodowości. Możliwe opcje to obywatelestwo:

  • brytyjskie (w tym angielskie, szkockie, walijskie lub Irlandii Północnej)

  • irlandzkie

  • obywatelstwo innego kraju


Strona z pytaniem o obywatelstwo wygląda tak:

Jeśli nie masz brytyjskiego obywatelstwa, zaznaczasz trzecią opcję na liście:

 

"Citizen of a different country" ("Obywatelstwo innego kraju").

Pojawi się wtedy pole, w które należy wpisać nazwę swojego kraju.

Po wpisaniu w pole liter "Po", system sam z siebie podpowiada opcję: "Poland" (Polska):

Potwierdź wybór odpowiedzi "Poland" ("Polska") najeżdżając nań i klikając lewym przyciskiem myszy.

4. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

System spyta o Twoją datę urodzenia. Wpisujesz ją, klikając po kolei w odpowiednie pola:

Dzień, Miesiąc, Rok.

5. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Na następnej stronie musisz podać swoje imię (i drugie imię, jeśli je masz) i nazwisko. Służą do tego kolejne pola: "First name" (imię), "Middle names" (drugie i kolejne imiona) i "Last name" (nazwisko).

 

System spyta również, czy kiedykolwiek zmieniłaś (-eś) nazwisko.

 

Jeśli nie zmieniałaś (-eś) nigdy nazwiska, zaznacz pierwszą odpowiedź: "No, I haven't changed my name". Jeśli tak, zaznacz odpowiedź: "Yes, I changed my name". Możesz także wybrać odpowiedź "Prefer not to say" - "Wolę nie udzielać odpowiedzi na to pytanie".

 

Jeśli zmieniłaś kiedyś nazwisko (np. po ślubie lub z innej przyczyny), system poprosi Cię o podanie poprzedniego imienia i nazwiska, w identycznych polach jak poprzednio. Po wpisaniu swoich danych, możesz przejść dalej.

 

5. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Przyszła pora na podanie Twojego numeru ubezpieczenia NIN. Numer NIN składa się z kombinacji 6 cyfr i 3 liter. Możesz go znaleźć na liście z Job Centre, payslipach od pracodawcy, czy wszelkiej oficjalnej korespondencji na temat podatków, emerytury czy otrzymywanych zasiłków.

Jeśli znasz swój numer NIN, wpisz pełny numer w przeznaczone do tego okienko i przejdź dalej ("Continue").

 

Jeśli nie znasz swojego numeru NIN, kliknij w niebieski link: "I don't know my National Insurance number". Rozwiną się wtedy dodatkowe opcje:

System poradzi Ci, by poszukać numeru NIN na oficjalnej korespondencji lub na umowie z pracodawcą.

 

Jeśli w dalszym ciągu nie mozesz znaleźć swojego numeru NIN, a wiesz, że został już Ci nadany, możesz kliknąć w niebieski link: "ask for a reminder through the post" - "poproś o ponowne przesłanie numeru NIN drogą pocztową". System przekieruje Cię wtedy na specjalną stronę dla osób, które zgubiły numer NIN.

 

Jeśli nigdy nie nadano Ci numeru NIN, zaznacz odpowiedź "I can't provide a National Insurance number". Powinnaś (-eś) być w stanie wyjaśnić, dlaczego nie masz numeru NIN i wpisać odpowiedź w specjalne pole. System poprosi Cię też o podanie kontaktowego adresu emailowego.

Jeśli udało Ci się odszukac numer NIN i wpisać go w odpowiednie pole, nadeszła pora na kolejny krok.

 

6. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Kolejne pytanie dotyczy Twojego adresu. Zacznij od podania swojego kodu pocztowego. Kod pocztowy z reguły składa się z kombinacji 4 liter i 2 cyfr. Niektóre są dłuższe. Kod pocztowy wpisz w przewidziane do tego pole, a następnie kliknij w zielony przycisk "Find address" *"Znajdź adres"), by przejść dalej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie możesz znaleźć swojego kodu pocztowego?

 

Kod pocztowy właściwy Twojemu adresowi zamieszkania znajdziesz na kierowanej do Ciebie korespondencji.

 

Jeśli nie wiesz, gdzie szukac kodu, wystarczy, że pamiętasz numer domu i nazwę ulicy, przy ktorej mieszkasz: z pomocą przyjdzie Ci strona brytyjskiej poczty, gdzie po wpisaniu części adresu, program podpowiada obowiązujący w reigonie kod pocztowy: www.royalmail.com/find-a-postcode

 

 

Nie masz stałego adresu? To też nie jest problem.

 

Jeśli nie wiesz, jakiego adresu użyć, z pomocą przyjdą Ci informacje dostępne pod linkiem "I don't know what postcode to use" ("Nie wiem, jakiego adresu użyć").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwinie się wtedy menu z poradami dla osób w szczególnej sytuacji życiowej.

 

Znajduje się tam informacja, że pacjenci przebywający w zakładach zamkniętych lub osoby przebywające długotrwale w więzieniu, powinny użyć adresu instytucji, w której przebywają.

 

Osoby, które długotrwale pomieszkują np. w hostelu lub schronisku, mogą użyć właśnie ich adresu.

 

Osoby, które nie mogą podać swojego adresu, powinny skontaktować się ze swoją Komisą Wyborczą klikając w błękitny link "your local Electoral Registration Office". System przekieruje je wtedy na nową stronę.

 

Jeśli żaden z powyższych problemów Cię nie dotyczy i z powodzeniem wpisałaś (-eś) swój kod pocztowy, kliknij w niebieski link: "Find address" (znajdź adres). Rozwinie się przed Tobą menu, z którego możesz wybrać swój adres:

Wybierz swój adres najeżdżając nań kursorem i potwierdzając wybór kliknięciem. 

 

7. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

W tym kroku rejestracji, system pyta, czy zamieszkujesz także pod innym adresem:

 

 

Jeśli nie, wystarczy że zaznaczysz odpowiedź "No", a następnie klikniesz w zielony przycik "Continue".

 

Jeśli dysponujesz drugim adresem, ale nie jesteś studentem, zaznacz środkową odpowiedź: "Yes, I spend time living at two homes" ("Tak, mieszkam w dwóch mieszkaniach").

 

Jeśli masz dwa miejsca zamieszkania, ponieważ jesteś studentem (i spędzasz semestr w jednym mieście, a wakacje w innym) zaznacz ostatnią odpowiedź na liście.

 

W obydwu tych przypadkach rozwinie się przed Tobą na ekranie dodatkowa treść. Zawarta jest w niej informacja, że powinnaś (-eś) w takim razie wypełnić dwa oddzielne podania o wpisanie do rejestru wyborców, każde na inny adres zamieszkania, a decyzję o miejscu Twojej rejestracji podejmie odpowiednia Komisja Wyborcza.

 

8. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Pojawi się pytanie, czy w ciągu osttanich dwunastu miesięcy zmieniałeś (-aś) miejsce zamieszkania. Jest to istotna informacja dla osób prowadzących rejestr; jeśli się przeprowadzałeś (-aś), z rejestru usunąć trzeba Twoje stare dane.

 

Jeśli się nie przeprowadzałeś (-aś), zaznacz "No".

 

 

 

 

 

Jeśli zmieniłeś (-aś) miejsce zamieszkania na terenie UK, zaznacz środkową odpowiedź (Yes, from a UK address).

 

Jeśli przeprowadziłeś (-aś) się zza granicy, zaznacz trzecią odpowiedź.

 

Rozwinie się nowe menu, gdzie padnie pytanie, czy za granicą byłeś (-aś) zarejestrowany (-a) do wyborów w UK. Zaznacz odpowiedź "No" (Nie):

9. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Pojawi się bardzo ważne pytanie: czy życzysz sobie, by Twoje dane widniały w otwartym, ogólnodostepnym rejestrze wyborców, czy nie.

 

Tzw. "otwarty rejestr wyborczy" to wyciąg informacji z zamkniętego rejestru. Nie jest on używany w celu przeprowadzenia wyborów. Kupić zawarte w nim informacje może dowolna osoba, firma i organizacja. Możesz nie zgodzić się na takie upublicznienie swoich danych - nie wpływa to w żaden sposób na Twoje prawo do głosowania ani na Twoją zdolność kredytową.

Jeśli nie życzysz sobie, by Twoje dane zostały upublicznione, zaznacz pole: "No, I don't want my name and address on the open register".

 

 

10. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

W tym kroku rejestracji podejmujesz decyzję, czy chcesz głosować osobiście czy korespondencyjnie.

 

Większość osób decyduje się głosować osobiście, ale podejmując tę decyzję rozważ np. czy w dniu wyborów bdziesz przebywac na terenie Szkocji, czy też będziesz przebywać na urlopie. Weź również pod uwagę, że Komisja wyśle Ci formularz do głosowania z pewnym wyprzedzeniem. Odesłać kopertę z głosem musisz z kolei na tyle wcześnie, by dotarła do lokalu wyborczego przed jego zamknięciem w dniu wyborów.

 

Jeśli wolisz głosować osobiście, zaznacz opcję: "No, I prefer to vote in person":

 

 

 

Natomiast jeśli wolisz głosować drogą pocztową, zaznacz opcję: "Yes, send me a postal vote application form". Rozwinie się wtedy przed Tobą dodatkowe menu, w którym wybierasz, czy wolisz by karty do głosowania zostały Ci wysłane droga elektroniczną czy tradycyjną pocztą:

Podaj swój adres mailowy lub fizyczny, w zależności od tego, którą z opcji wybrałaś (-eś).

 

11. Kliknij w zielony przycisk "Continue".

 

Komisja zapytuje, jak skontaktować się z Tobą w razie pytań: mailowo, telefonicznie czy pocztowo. Zaznacz preferowaną drogę komunikacji i podaj niezbędne dane:

 

 

12. Kliknij zielony przycisk "Continue".

 

To już ostatni krok rejestracji!

 

Pozostaje Ci sprawdzić poprawność wpisanych danych:

 

 

 

 

Jeśli cokolwiek się nie zgadza, możesz łatwo zmienić udzieloną odpowiedź klikając w szary przycisk "Change" - system przekieruje Cię wtedy od razu na stronę, na ktorej chcesz dokonać zmian. Po poprawieniu odpowiedzi, gdy klikniesz "Continue", znajdziesz się od razu w ostatnim kroku rejestracji, możesz więc to robić bez obaw, że utracisz zapisane dane!

 

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, nie pozostaje nic innego, jak kliknąć zielony przycisk: "I accept - send my application".

 

Tutaj mała przestroga: jeśli świadomie podasz fałszywe dane, możesz zostać ukarany (-a) mandatem! Jeśli wszystko się zgadza, bez obaw wciśnij zielony przycisk.

 

 

Gratulacje! Zarejestrowałaś (-eś) się do wyborów! Teraz podziel się tą radosną nowiną ze swoimi znajomymi na Facebooku i Twitterze (hasztag #GłosujęBo).