press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
WYBORY SAMORZĄDOWE 
Dlaczego warto oddać swój głos?
Pamiętaj, że w demokracji suwerenem jest naród, na poziomie lokalnym zaś – wspólnota mieszkańców. Nie głosując, tracisz możliwość wpływania na decyzje ważne dla twojej wspólnoty lokalnej, wybory samorządowe mają bowiem bezpośredni wpływ na nasze życie codzienne. Zastanów się nad tym, czy nadal chcesz podróżować do pracy lub na uniwersytet szybką i zadbaną komunikacją miejską? Czy chcesz, żeby twoje dziecko miało możliwość uczęszczania do nowego publicznego przedszkola? A może chcesz mieć pewność, że pieniądze otrzymane z funduszy Unii Europejskiej są wydatkowane zgodnie z twoimi oczekiwaniami? Jednym z fundamentów funkcjonowania Wspólnoty i w ogóle państw demokratycznych jest zasada subsydiarności, która mówi, że wszystkie decyzje ważne dla obywateli powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu. To właśnie ty – jako obywatel Unii Europejskiej – odgrywasz najważniejszą rolę przy podejmowaniu decyzji na najniższym szczeblu na terenie całej wspólnoty państw członkowskich, gdziekolwiek postanowisz zamieszkać. To twoje podatki pójdą do budżetu jednostki samorządowej, pamiętaj zatem, że masz wpływ na to, czy w twojej okolicy pojawi się dom kultury, biblioteka, muzeum, a może nawet teatr. Ostatecznie to ty zadecydujesz o rodzaju imprez kulturalnych i sportowych w mieście. Głosując w wyborach samorządowych, masz pewność, że ty i twoja rodzina zamieszkacie w miejscu spełniającym wasze oczekiwania.
CZY WIESZ ŻE? 
Bezpośredni kontakt z władzami

Może już o tym wiesz, a może będzie to dla ciebie nowe, w każdym razie ty – wraz z innymi mieszkańcami – rządzisz w swojej gminie. Nawet jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej mieszkającym w innym państwie członkowskim, również możesz mieć wpływ na to, co się dzieje w twoim otoczeniu, szczególnie na poziomie lokalnym. Na tym właśnie szczeblu w imieniu mieszkańców sprawami publicznymi zajmują się instytucje samorządowe, ponadto działają wybierane w wyborach powszechnych rady samorządowe (community councils), w których możesz zasiadać. Na tym jednak nie kończą się twoje możliwości wpływu. Ponieważ władzę w samorządzie sprawuje wspólnota samorządowa, instytucje samorządowe są więc zobowiązane do wypełniania woli mieszkańców. Swój głos możesz oddać w wyborach co cztery lata, ale także na co dzień masz prawo do bezpośredniego kontaktu z władzami. Możesz porozmawiać z radnymi albo urzędnikami samorządowymi w dowolnej sprawie leżącej w ich kompetencjach, oni zaś mają obowiązek spotykać się z mieszkańcami. Obok wyborów bezpośrednich, referendów i konsultacji społecznych jest to kolejna forma partycypacji obywatelskiej. Możesz ją również traktować jako element organizowania społeczności lokalnej (community organizing), jeśli uznasz tę formę kontaktu za pomocną w osiąganiu rozwoju swojej społeczności. Jeśli masz sprawę, która angażuje lokalne władze, umów się na bezpośrednie spotkanie z radnym lub urzędnikiem.​

Specyfika krajowa

Podstawowym szczeblem podziału administracyjnego w Wielkiej Brytanii jest gmina i to do niej należy się zwracać w razie konieczności kontaktu z władzami (council). Najlepszym sposobem na taki kontakt jest zgłoszenie się do odpowiedniego przedstawicielstwa gminy w miejscu zamieszkania. W całym Zjednoczonym Królestwie gminy działają podobnie, z niewielkimi różnicami w zależności od części państwa, w której przebywamy (Anglia, Walia, Szkocja). Niezależnie jednak od tego, czy mieszkamy w hrabstwie (county council), czy też w dzielnicy miasta (district, borough, city council), mamy prawo kontaktować się z przedstawicielami władzy lokalnej w kwestiach dotyczących opieki społecznej, podatku gminnego (council tax), warunków mieszkaniowych, zbiórki śmieci, transportu publicznego i wszystkich spraw związanych z bezpośrednim otoczeniem. Z pytaniem lub z problemem można się zgłosić do gminy osobiście, zadzwonić albo napisać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej (odpowiedź musi być udzielona w ciągu dziesięciu dni roboczych). Ustalenie, do której gminy należy się zwrócić, jest bardzo proste – wystarczy wpisać swój adres albo kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania w specjalną wyszukiwarkę. http://www.cosla.gov.uk/councils

Szkocki samorząd lokalny dostarcza wielu kluczowych usług publicznych. Wspiera edukację i rozwój dzieci i młodzieży, oferuje pomoc najbardziej potrzebującym oraz zapewnia usługi istotne w naszej codziennej pracy i życiu w lokalnej społeczności. W Szkocji istnieją 32 bezpośrednio wybierane samorządy lokalne (Councile) z 1223 radnymi wybieranymi co 4 lata. Szkockie samorządy lokalne obejmują obszar od 26 mil kw. w przypadku Dundee, do 12, 437 mil kw w szkockich Highlandach. Ich populacja liczy od 20 000 mieszkańców na wyspach Orkney do 600 000 w mieście Glasgow. Szkockie samorządy odpowiadają za dostarczanie szeregu ważnych usług publicznych, m.in.: edukacji, w tym obowiązkowej edukacji szkolnej oraz edukacji dla dorosłych, opieki socjalnej, przeciwdziałanie biedzie oraz promocję równości społecznej, dbanie o stan dróg i komunikację publiczną, planowanie miejskie i ochronę środowiska, rozwój gospodarczy, politykę mieszkaniową, biblioteki i obiekty sportowe, usługi kulturalne i wywóz śmieci.  

 

             ​