NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W tej chwili nie mam stałego adresu. Czy mimo to mogę głosować?

 

Tak. Osoby bez stałego adresu mogą być wpisane na listę wyborców na podstawie deklaracji chęci przebywania w danej miejscowości (declaration of local intention).

 

W dniu wyborów będę poza domem. Czy mimo to mogę głosować?

 

Tak. W takiej sytuacji można głosować drogą pocztową lub przez pośrednika. Dalszych informacji udzieli lokalne biuro rejestracji wyborców (electoral registration office).

 

W jaki sposób dokonać wpisu na listę wyborców?

 

Aby głosować w wyborach lub referendum w Wielkiej Brytanii, należy być wpisanym na listę wyborców. By zarejestrować się do wyborów, zajrzyj do naszego Przewodnika. Lokalne biuro rejestracji wyborców można znaleźć, wpisując swój kod pocztowy na stronie www.aboutmyvote.co.uk lub kontaktując się z lokalnymi władzami.

 

Kto się czym zajmuje? Kto jest odpowiedzialny za organizację i przebieg wyborów do Parlamentu Szkockiego?

 

Wybory do Parlamentu Szkockiego nie należą do kwestii objętych dewolucją, dlatego ich organizacja i dotyczące ich ustawodawstwo pozostają w gestii rządu i Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. W rządzie Zjednoczonego Królestwa osobą odpowiedzialną za przebieg i finansowanie wyborów parlamentarnych w Szkocji jest minister ds. Szkocji.

 

Czym zajmuje się Komisja Wyborcza?

 

Komisja Wyborcza (Electoral Commission) to niezależna instytucja powołana przez Parlament Zjednoczonego Królestwa. Do jej zadań należy rejestracja partii politycznych i wyznaczanie standardów przebiegu wyborów. Komisja Wyborcza jest też zobowiązana uświadomić obywatelom, jak istotny jest wpis na listę wyborców, i poinformować ich, jak należy głosować.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji (www.electoralcommission.org.uk) lub pod numerem telefonu:

0131 225 0200 (w języku angielskim).

 

Jaką rolę pełnią władze lokalne?

 

Władze lokalne (councils) odpowiadają za organizację i przebieg wyborów w swoim rejonie. Obejmuje to przygotowanie listy osób uprawnionych do głosowania, czyli takich, które wpisały się na właściwe listy wyborców. Lista taka nosi nazwę Register of Electors lub Electoral Register, ale często określa się ją potocznie mianem Voters Roll. Zgodnie z prawem lokale wyborcze powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym biurze rejestracji wyborców.

 

Pełnię służbę za granicą. Czy mogę głosować?

 

Tak. Osoby zamieszkałe na stałe w Szkocji, ale pełniące służbę w brytyjskich siłach zbrojnych za granicą, także mogą być wpisane na listę wyborców.