Dorota Peszkowska

Dorota Peszkowska

Coordinator

Dobrawa Jezior

Dobrawa Jezior

Coordinator

Joanna Zawadzka

Joanna Zawadzka

Coordinator

Joanna Howanska

Joanna Howanska

graphic design @Freshmintstudio.com

Gabriela Mitas

Gabriela Mitas

Lanarkshire area Coordinator

Agnieszka Wozniak

Agnieszka Wozniak

Local Coordinator Renfrewshire and Glasgow Area

Mateusz Lagoda

Mateusz Lagoda

Aberdeen Area Coordinator

Joanna Peters

Joanna Peters

Joanna Peters Volunteer

Zespół

 

Nasz zespół tworzą wolontariusze ze wszystkich zakątków Szkocji. Jest to grupa zdolnych aktywistów społecznych i kulturalnych, których udało zebrać się wokół projektu, który powstał we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów w ramach międzynarodowego projektu "Jesteś u siebie zagłosuj".  Wolontariusze pełnią bardzo różne funkcje, od planowania i zarządzania projektem, zarządzaniem strategią promocyjną po koordynację wydarzeń, administrację social media, tworzenie bazy danych, aktywizację wolontariuszy itp.  

 

Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu, aktywizujemy politycznie Polonię w Edynburgu, Glasgow, Motherwell i Perth.

Chcesz pomóc przy kampanii?

 

Odwiedź zakładkę Dołącz do akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team 

 

We are a group of volunteers from all corners of Scotland. Our team is made up of gifted social and cultural activists first gathered together conjointly with the School of Leaders Foundation as a part of an international project "Vote you are at home". Our volunteers play many different roles, from project planning and management, through managing the promotional campaign up to coordinating social event organisation, administering social media, creating databases and engaging new voluneteers.

Thanks to their dedication, we politically mobilise Polish residents from Edinburgh, Glasgow, Motherwell and Perth. Would you like to help us?

 

Join us by filling in the friendly form in the Dołącz do akcji tab.

 

 

 

Koordynatorki krajowe

 

Dobrawa Jezior
Pracuje z polską społecznością w Szkocji oraz pełni funkcję Sekretarza Międzypartyjnej Grupy ds. polskich w Parlamencie Szkocji. Zaangażowana w projekty kulturalne oraz młodzieżowe i badawcze. Jako koordynator JUSZ odpowiada za fundusze i kontakt z partiami.

 

Dorota Peszkowska
W Szkocji od października 2014, interesuje się inicjatywami polonijnymi i animacją polskiej kultury na obczyźnie, w nadziei, że pozwoli jej to poczuć się w Szkocji jak w domu. W JUSZ odpowiada za kontakty z mediami oraz aktywizowanie wolontariuszy z Edynburga. Na co dzień pracuje w portalu polonijnym Emito.net i udziela się w Salonie Piszących w Szkocji.

Joanna Zawadzka
Aktywistka i działaczka społeczna, koordynatorka kampanii Bloody Foreigners i One Day Without Us w Edunburgu. Od 2008 jako dyrektor Polish Cultural Festival Association, zaangażowana byla w szereg projektów mających na celu wsparcie mniejszości narodowych i migranckich. W swojej pracy zajmuje się promocją równości i różnorodności społecznej poprzez inicjatywy społecznościowe i kulturalne. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Szkoła Liderów - pomysłodawcą międzynarodowej inicjatywy 'Jesteś u siebie zagłosuj', w projekcie zajmuje się planowaniem strategicznym, partnerstwami, fundraisingiem i stroną internetową.

Koordynatorzy Lokalni

 

Gabriela Mitas, koordynator w okręgu Lanarkshire

W Szkocji od 2007, pracuje zawodowo dla Alzheimer Scotland w Lanarkshire. W 2015 roku założyła organizację POLA - Polish Lanarkshire Community Forum, która ma na celu pomoc osobom dorosłym i starszym, wymagającym szczególnej opieki. Jako członek JUSZ koordynuje działania informacyjne kampanii w rejonie Lanarkshire.

 

Agnieszka Woźniak, Adrian Skretowski koordynatorzy okręgu Renfrewshire i Glasgow / Renfrewshire Polish Association RenPA - RenPA to organizacja wolontaryjna, której celem jest reprezentowanie i wspieranie Polaków żyjących w Renfrewshire, Glasgow i okolicach. Nasza działalność opiera się na zaangażowaniu i aktywności wolontariuszy. Prowadzimy różnorodne projekty będące odpowiedzią na potrzeby polskiej społeczności. Koordynujemy akcję JUSZ w Glasgow i okolicach. W ramach realizacji akcji współpracujemy z lokalnymi organizacjami, a także polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi lokalne sklepy i usługi.

​Mateusz Lagoda, koordynator okregu Aberdeen, wolontariusz Polish Association Aberdeen

od prawie 14 lat na wyspach, prawie 8 lat w Szkocji w Aberdeen. Mieszka i pracuje w Aberdeen, w czasie wolnym wolontariusz polonijnej organizacji, gdzie organizuje projekty kulturalne i społeczne.

 

Joanna Peters, outreach officer, Glasgow

W Szkocji mieszka dłużej, niż może zliczyć, dlatego chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Ta kampania, którą wspiera jako jedną z wielu, jest bliska jej sercu, bo Joanna wierzy, że każdy członek społeczeństwa powienien mieć okazję zostać wysłuchanym. W ramach projektu zajmowała się pozyskiwaniem partnerów i wolontariuszy w Glasgow i okolicach.

Project Coordinators

 

Dobrawa Jezior

Works with the Polish community in Scotland, as a secretary of the Cross Party Group on Poland in the Scottish Parliament among others. Involved in a number of cultural and youth & research projects. Responsible for funding and communication.

 

Dorota Peszkowska

In Scotland since October 2014, Dorota participates in Polish events and observes Polish cultural scene in Scotland hoping it will help her make Scotland her home. As a volunteer for the campaign, Dorota acts as the press officer. Professionally she works for a website for the Polish expats in the UK Emito.net. She participates in writing sessions of the Interactive Writing Salon in Scotland.

 

Joanna Zawadzka

Community activist based in Edinburgh, coordinator of Bloody Foreigners Campaign and One Day Without Us Edinburgh Campaign and Director of Polish Cultural Festival Association in Edinburgh. Since 2008 she developed a number of successful projects to support migrant and ethnic minority communities and their integration into wider society. Her work concentrates around promoting equality and social diversity through community led and cultural initiatives. Responsible for strategic planning, partnerships and website development.

Local Coordinators

 

Gabriela Mitas, Lanarkshire area Coordinator

Having arrived in Scotland in 2007, she now works for Alzheimer Scotland in Lanarkshire. In 2015 she founded the Polish Lanarkshire Community Forum (POLA), which aims to support adults and elderly people requiring special care. Co-ordinates Vote. You are at Home activities in the Lanarkishire area.

 

Agnieszka Woźniak, Adrian Skretowski Renfrewshire and Glasgow area Coordinators / Renfrewshire Polish Association RenPA - RenPA is a non-profit organisation. Its  aim is to representent and support member of the Polish community from Renfrewshire, Glasgow and surrounding areas. Our activity is possible thanks to support and work of volunteers. We conduct many different projects that answer the Polish community's needs. We coordinate JUSZ campaign in the Glasgow area. To promote the campaign, we collaborate with local organisations and Polish businesses, including shops and services.

 

Mateusz Lagoda, local coordinator Aberdeen, volunteer at Polish Association Aberdeen

Mateusz has been living in the UK for 14 years (8 years in Scotland, Aberdeen). In his spare time he is volunteering at the Polish Association Aberdeen and has been involved in a range of community and cultural projects in Aberdeen. 

Joanna Peters, Outreach Officer, Glasgow

Having lived in Scotland for longer that she cares to count Joanna is always keen to share her experience. This campaign, one of many initiatives she supports,  is really close to her heart as she strongly believes that every member of community should have their voice heard.

 

Joanna Howańska, Branding & photo by Tomasz Duda @freshmintstudio.com

Ciesząca się międzynarodowym uznaniem dyrektor kreatywna, grafik, autorka plakatów i scenograf. Od ponad dekady współpracuje z niezależnymi i krajowymi teatrami. Autorka wielu projektów artystycznych i komercyjnych.

 

Internationally acclaimed creative director, graphic designer, poster artist and a stage designer. She has been working with independent and national theaters for over a decade and developed a number of very successful artistic and commercial projects.